Заңды қызмет атқарулары

 

Алтай ТПП заңды қызмет атқарудың келесі көрінісінің аудару жасайды:

1. Сұрақтарға Ресей және шетелдік заңнаманың, жөн-жоралғылардың және сыртқы сауданың жөн жосықтарының кеңеседы;

2. заңды тұлға және жеке кәсіпкерлердің барлық қажетті құжаттың дайындығымен жаса тірке, қайта құр жәнетаратуды;

3. өзгерістің тірке- құрылтай құжаттарда жасайды;

4. құқықтықтың құжатының жобаларын келеді;

5. ұқықтықтың құжатының құқықтықтың сараптамасын жасайды;

6. талап арыздарды, қолдаухаттардың, соттың тексер тоқулы арыздардың және өзге құжаттардың талап арыздардың, претензиясын жауаптардың, жазба пікірлердіңна дайындықты  жасайды;

7. өкілдікті соттарда бас барлық кезеңдер азамат жәнетөрелік сот ісінің ша айтыс-таластың алуан санаттарына жасайды;

8. көшірмеге ресми құқықтықтың құжатының заңнама Ресейдің федерациясы, елдердің СНГ, ұзақ зарубежья елдерінің жібереді;

9. Рәсімде және ша курсқа $ анықтаманың және өзге валюты ұстап бер, ал да өзге анықтамалардың шегінде құзырдың алтай ТПП жасайды.

т. 7(3852) 65-37-48, e - mail: iap@alttpp.ru.