Тiл аудармалары

Алтай аумағының кәсіркерлердің және қашық шетел серіктестер арасында сыртқы экономикалық байланыстарды белгілеу мақсатында  Алтай ТПП қызмет көрсету тізіміне аудармашы қызметтері еңген. мақсаттар алтайы аймақтың кәсіпкерінің внешнеэкономиқалық байланысының қағидасының ұзақ зарубежья елінің серіктестерімен АлтТПП қызметатқаруының тізбесіне аудармашынің қызмет атқарулары ішіне ал. Аудармашылар еуропа, шығыс, ТМД елдердің тілдерден тура және керi, ауызша және жазбаша аудармалар жасалады.

Бірегей қызмет- мөрмен Алтай ТПП мақсатпен аударманың сәйкестігінің куәлігінің түпнұсқаға аударманың сендір. Мөрмен Алтай ТПП, көз жеткізген құжаттар бажшы, алым орган, банк, халықаралық және шетелдік ұйымдармен қабылданады.

т. 7(3852) 65-37-59, e-mail:asn@alttpp.ru.