Бағалау

Нарықтық құнның сарапшылығы тұтынушыларға нарықтағы объекттің бағасы туралы нақты ақпарат алуына көмектеседі. Алтай ТПП жылжымайтын мүлік, аяқталмаған құрылыстың, жердіңтелімдерінің, жабдықтың, көліктің бағалау жұмыстарын; бизнес және құнды қағаздарды,бағалы қағаздарды, негізгі қорлардың.

Тағайынды құн әртүрлі басқару тынымның, дүние-мүліктің сату-(сатып алу) тиянақты сомасының анықтау , дүние-мүлік асты арқылы банктің несие беру, шығынның  өтеу, жарғылық капиталдағы бөлімін анықтау, салық  және басқа баждарды алу үшін қолданылады.

т. 7(3852) 65-37-50, e -mail: otcarkova@alttpp.ru.