Iсі білім

Алтай ТПП-ның негізгі мақсаттарынын бiрi бастықтардың және ұйым қызметкерлерiнің кәсіби құзырын көтермелеу, бизнес өкілінің инновациялық ойының құралымы, қолғабыс "толассыз білім" деген жүйенің  құралғанына бас кәсіпорын шегінде инфрақұрылымның кәсіпкерлік  дамуына кызмет аткарады.

Осы мақсаттың шешімі үшін Палата консультациялық, және бiлiмдiк айырым өзгешелігімен ақпараттық-талдау қызмет атқаруларды орындаудың сапасы, практикалық бағытталғандық және тиімділігiн жіберетін болып табылады.

т. +7 (3852) 65-37-54, e-mail: msa@alttpp.ru.