14.03.2012

Назад

 09

 

Круглый стол «Портфель руководителя. Повышение эффективности сотрудников»

http://alttpp.test2.kinetica.su/komitety/po_razvitiyu_rynka_uslug_v_sfere_zdravoohraneniya/meropriyatiya1/kruglyj_stol_portfel_rukovoditelya_povyshenie_effektivnosti_sotrudnikov/